Användarvillkor & Integritetspolicy

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för lediganu.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med LedigaNu.se.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Användarna kommer meddelas via e-post


§ 2. SYFTE

Syftet med hemsidan:

Här på LedigaNu.se samlar vi lediga lägenheter från olika källor runt om i Sverige till dem som letar efter lägenhet och vill spara tid och pengar!


§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

Webbsidan ägs samt hanteras av LedigaNu.se i egenskap av juridisk person med säte i Malmö.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

a) Vår hemsida och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING

Användarnas köp på hemsidan behandlas säkert av en betalningsport och debitering sker genom Kortbetalning.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) LedigaNu.se förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

För- och efternamn, E-post, Telefonnummer

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifter kommer att användas, så att vi kan erbjuda våra tjänster till dig

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt kundtjänst över antingen e-post, [email protected]

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till LedigaNu.se för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt kundtjänst på e-post, [email protected]


§ 8. COOKIES

Lediganu.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:

Cookies används av olika skäl. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder också kakor av säkerhetsskäl för att skydda våra auktoriserade kunder. Till exempel, om en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen inte används i mer än 10 minuter, loggar vi automatiskt ut den auktoriserade kunden.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.lediganu.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.


§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

Användaren blir avstängd från webbsidan

§ 10. JURISDIKTION

Hemsidan, lediganu.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 11. KONTAKT

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll eller behandling av personuppgifter nås vi via e-post [email protected] eller via kontaktformulär på hemsidan.